Sosyal Sorumluluk – Eksen Bant

Eksen Bant tüm ürün, üretim ve hizmet faaliyetlerinde sürdürülebilir kaynak kullanımı ile kirliliği önleyici bir çevre yönetim sistemi uygulamayı ve geliştirmeyi hedefler.

Bu amaçla;

Çevreyle ilgili tüm ulusal ve uluslararası yasal düzenleme ve şartlara uyumu temel gereklilik olarak kabul eder,
Proses girdilerimizin ve enerji kaynaklarımızın, etkin kullanımını sağlayarak, enerji tasarrufunu arttıracak, atıkları azaltacak, kirliliği önleyecek yöntemleri geliştirir,
Faaliyetlerimizin ve ürünlerimizin tasarımı dahil tüm süreçlerde daha az çevresel etkiye sahip ve daha fazla geri dönüşümlü malzeme kullanmayı hedefler,
Çalışanlarımızı ve tedarikçilerimizi eğiterek ve bilgilendirerek etkili çevre yönetim uygulamalarını benimsemelerini destekler,