EKSEN BANT , değişim gerekliliğini önceden okuyan , hızlı değişim sürecinde duracağı Yeri doğru tespit ederek büyüme odaklı stratejiler geliştiren , yatırımlarıyla ülke ekonomisine katkıda bulunan,

kurumsal kültürünün bir parçası olarak toplumsal alandaki faaliyetleri ile sosyal gelişime hizmet etmeyi amaç edinmiş ; yalnızca üretimde değil, tasarımda , sunumda, pazarlama faaliyetlerinde , tanıtımda , satış sonrasında Kalite sunmayı hedef edinen , iş ortakları , müşterileri ve tüketicileri ile güvene dayalı ilişkiler kurarak sürdüren bir misyona sahiptir.

   EKSEN BANT ; verimliliğe odaklı , paylaşımcı , çevre alanında tüm önlemlere haiz ,eğitim,sağlık , kültür sanat ve spor gibi alanlara destek veren ve sektöründe örnek bir kuruluştur.